Reglement Karpervissen

 • Per persoon mag met één hengel en één origineel weerhaakloze haak worden gevist
 • Alleen origineel weerhaakloze haken maximaal haakmaat 8 is toegestaan. Platgeknepen weerhaken niet.
 • Alleen nylon lijnen toegestaan tot maximaal 0.25 mm
 • Elastiek is verplicht bij een vaste hengel
 • Maximaal 30 grams korven of lood toegestaan
 • Elektronische beetverklikker (mits volume tot laag instelbaar) is toegestaan
 • Voeren met pellets is alleen toegestaan met hoge kwaliteit vispellets van Toms Creek (verkrijgbaar in de Lodge in maten 2, 4,5 en 6 mm)
 • Schepnet en onthaakmat zijn verplicht
 • Alle vis dient bij vangst te worden geschept in het schepnet
 • Vissen dienen direct na vangst weer voorzichtig te worden teruggezet
 • Ga bij het maken van een eventuele foto door de knieën om vallen van de vis te voorkomen
 • Er wordt toegestaan zijdelings te vissen mits men je buurman niet hindert of tot last is
 • Leefnetten zijn niet toegestaan. Uitzondering hierop zijn georganiseerde wedstrijden waarbij maximaal 25 kilogram per (fijnmazig) leefnet mogen worden bewaard
 • Bij aanvang dienen leefnet en schepnet geheel droog te zijn en bij voorkeur gedesinfecteerd worden in de desinfectiebak nabij de vijver (karperhek)

Bij twijfel contact opnemen met de parkbeheerder, deze bepaald of het toelaatbaar is.

Let op: Bij wedstrijden van de Dutch Carp Lakes zijn de volgende specifieke regels van toepassing:

 • Voor aanvang van de wedstrijd het leefnet en schepnet te drogen leggen. Een kwartier voor aanvang mag het leefnet te water
 • Op de zitkist mag de vis ook tussen de benen in het net onthaakt worden zonder onthaakmat
 • Grote vis scheppen en met behulp van het schepnet in leefnet doen, kleine handzame vis hoef je niet te scheppen en mag je voorzichtig in het leefnet laten glijden.